Sinsenveien 53b,
0585 Oslo
Tfn: +46 709 60 29 99
Mail: info@teamworksverige.se

GRATIS PILOT TEST!

Hur mår din organisation?

Som ett led att sätta medarbetar- skap på dagordningen, erbjuder Teamwork gratis pilot test av våra verktyg. Passa på att stilla Din nyfikenhet om organisationens syn på t.ex. arbetsglädje, motivation etc.

Läs mer

MEDARBETARSKAP VIA NYHETSBREV, DET KÄNNS VIKTIGT.

Send
ABCpdf

 

 

VÄLKOMMEN

Teamwork driver utveckling av medarbetarskap, ledarskap och samspel i organisationer, med stöd av forskningsbaserade metoder och kostnadseffektiva webbverktyg. Vi är ledande i Norden i att ge begreppet medarbetarskap konkret innehåll kopplat till en praktisk utvecklingsprocess som involverar alla medarbetare, och skapar utvecklingskraft i din organisation.

Vill Du veta mer, kontakta oss på info@teamworksverige.se eller via telefon +46 709 – 60 29 99.

En kort introduktion om medarbetarskap

Medarbetarskap handlar om engagemang, ansvar ochprofessionalism. Det utgör själva grundstenarna för YRKESSTOLHET och ARBETSGLÄDJE. Innebörden av ordet medarbetarskap är att det finns specifika kännetecken för att vara en professionell medarbetare. Dessa kännetecken illusteras via en triangel.

Ett välfungerande medarbetarskap innebär att verksamheten får mer ut av de anställdas kompetens och arbetskapacitet, större engagemang och ansvarstagande, effektivare drift och färre konflikter. Medarbetarna får ökad arbetsglädje, bättre arbetsmiljö och en mer utmanande vardag. Medarbetarskap är en filosofi som triggar lusten att vara med och bidra för att gemensamt skapa en god och effektiv arbetsplats.

”Medarbetarskap är en gemensam nämnare för oss alla och en bra utgångspunkt för att tillsammans utveckla arbetsplatsen”.

Läs mer